Pharmaceutical distribution & marketing

Want to start selling Your pharmaceutical products on Polish market? Looking for experienced distributor?

Contact Us

 

Medimes Sp. z Business Expert Concepto.o. je firma s dlouholetými zkušenostmi na polském farmaceutickém trhu.
Díky tomu má hluboké zkušenosti, tým prověřených specialstů, kteří mají profesionální zkušenosti s dosahováním nejvyšších cílů ve spoluprácii se svými partnery.

V souladu s nejnovějšmi trendy vývoje polského farmaceutického trhu a jeho rostoucím potenciálem se soustředíme na rozšiřování našich aktivit a přizpůsobení aktuálních požadavků zákazníků.

 

Distribuce farmaceutických výrobků

Medimes Sp. z o.o. se specializuje na distribuci farmaceutickcý produktů, doplňků stravy, lékárenských produktů a kosmetiky. V naší nabídce jsou špičkové výrobky nejvyšší jakosti od známých světových značek. Spolupráce s největšími lékárenskými velkoobchody zajišťuje dostupnost našich produktů v celém Polsku.

Polský farmaceutický trh zaznamenal v roce  2015 nárůst  4.8% oproti roku 2014. Vyčísleno v hodnotě to znamenalo nárůst o 1.4 mld PLN ( cca 8,5 mld CZK ). V prosinci 2015 tvořily prodeje 2.786 mil. PLN  ( cca 17 mld CZK ), což bylo o 1,6% více než v prosinci roku 2014. Prodej lékárenských produktů bez receptů v lékárnách v Polsku vynesla 1.128 mil PLN ( téměř 7 mld CZK ) a byla o 0,7% vyšší než v roce 2014. Prodej léků na recepty dosáhl hodnoty 601 mil PLN a ve srovnání se stejným obdobím roku    2014 se zvýšil o 1,1%.

wykresStále rostoucí obliba spotřeby farmacuetických výrobků je dobrým důvodem pro zavádění nových výrobků na trh a předpokladem vysoké úspěšnosti prodeje. Hlavní příčinou jsou především demografické změny, klimatické změny a s nimi související trendy společenského vývoje, rostoucí počet lékáren a prodej typu lékárna-drogerie.

Zavádění nových výrobků na trh

pharmacy-shopping-cartNabídka firmy Medimes Sp. z o.o. zahrnuje také zavádění nových farmaceutických výrobků na polský trh od jejich registrace, přes vybudování distribučních kanálů ( lékárny, lékárenské velkoobchody, on-line prodej ) až po aktivní podporu prodeje a marketing.

Polsko patří mezi největší konzumenty léků a bez receptu dostupných lárenských produktů v rámci Evropy. Spotřeba těchto produktů zazanemává dynamický růst. V rámci EU je Polsko na šestém místě ve spotřebě těchto produktů za Německem, Francií, Itálií, Španělskem a Velkou Británií.

Hlavními faktory, které ovlivňují poptávku po farmaceutických produktech jsou především demografické faktory. Zlepšní ekonomické situace země a stárnutí populace stimulují výdaje na ochranu zdraví. Tato situace přímo vyzývá k rozšíření srtimentu produktů pro seniory. Z hledika klimatických změn, zejména delšímu a mírnějšímu zimnímu období, které se prodloužilo na delší dobu, se rovněž zvyšuje poptávka po produktech na posílení iminuty, odolnost orgasmu a doplňků k antibiotkům a protivirovým lékům. Dále se zvyšuje poptávka po přípravcích, které jsou podpůrné nebo nahrazují očkování.

Neustále zvyšující se počet nově otevřených lékáren a prodejen s lékárenským sortimentem odpovídá rostoucí spotřebě a nutnosti dodávek produktů od ověřených dodavatelů, kteří jsou schopni zásobit lékárny kvalitními produkty, které jsou čím dál časti vyhledávány zákazníky. Počet láren v Polsku byl v prosinci 2015 celkem 14.624, což je o 346 více než v prosinci roku 2014.

Při tak rozličných okolnostech je velmi důležitá právě znalost metod a distribučních kanálů, stejně tak jako perfektně naplánovaná promoce nově zaváděných výrobků.

Podpora prodeje a promoce

Využijte naše zkušenossti v promoci farmaceutických produktů v Polsku. Úzká spolupráce s jednotlivými lékařskými centry a lékárenskými velkoobchody umožní opravdový nárůst prodeje Vašich výrobků. Efektivní marketingové aktivity umožní následně vybudovat široké povědomí o Vaší značce a produktu.
Na dosažení maximální efektivity našich marketingových aktivit má velký vliv zkušenost a profesionalita našeho týmu a cílení na konečného spotřebitele. Díky tomu promoce dosahuje očekávané výsledky.

workers (1)Náš tým je sestaven ze specialistů s dlouholetými zkušenostmi a praxí. Naši obchodní zástupci každý den působí v terénu po celém Polsku. Aktivně prezentujkí produkty s využitím prvotřídních promočních nástrojů. Zástupci společnosti Medimes Sp. z o.o. nikdy nechybí na profesních konferencích, eventech a veletrzích.

Zaměření na rozvoj

ludzik prezentujePolský farmaceutický trh se vyznačuje stále větší otevřeností pro inovace, což potenciálně zvyšuje všestrannost dodávaných produktů. Na základě zpracovávání reportů, analýz a našemu zaměření odpovídajích marketingových a trhových prognoz cíleně plánujeme naše aktivity. Jsme připraveni na nové výzvy a reagujeme i na nové a vyjímečné požadavky konečných uživatelů a cílových skupin.